Застраховка „Карго/Kargo”
Застраховай предмета на твоя бизнес по време на транспортиране
Застраховка „Карго/Kargo”
Какво трябва да знаем
Застраховката обхваща различните товари по време на техния международен и вътрешен превоз.
Покритието на застраховката зависи силно от:
 • Вида на превозвания товар
 • Вид на превоза(по земя, по въздух или по вода)
 • Начина на опаковане
Основни застрахователни клаузи
 • Institute Cargo Clauses (A)
 • Institute Cargo Clauses (B)
 • Institute Cargo Clauses (C)
 • Клаузи "Пълно покритие" (А)
 • Клаузи "Ограничено покритие" (В)
 • Клаузи "Минимално покритие" (С)
 • Institute Cargo Clauses (Air)
По желание на клиента те могат да бъдат разширени чрез включване на някои от допълнителните клаузи
 • Institute Strikes Clauses (Cargo)
 • Institute War Clauses(Cargo)
 • Institute War Clauses (Air Cargo)
 • Institute Strikes Clauses (Air Cargo)
 • Institute War and Strikes Clauses
 • Institute Malicious Damage Clause
 • Institute War Clauses(sending by Post)
Клаузи отнасящи се за превоз на специализирани товари
 • Institute Frozen Food Clauses(A)
 • Institute Bulk Oil Clauses
 • Institute Commodity Trades Clauses (A)
 • Institute Jute Clauses
 • Institute Natural Rubber Clauses
 • Corn Trade F.P.A. Clauses
 • Institute Timber Trade Federation Clauses
 • Institute Frozen Meat Clauses(A)
 • Institute Frozen Meat Clauses(A) 24 Hours Breakdown
 • Bulk Oil Clauses -(Jan,1962) SP-13C
 • Institute FOSFA Trades Clauses (A)
 • Livestock Clause №1
Застраховки от тази категория се предлагат от следните фирми
Контакт:
BG-Insurance.com • Сравни цената на отделните застраховки
 • Провери дали си достатъчно застрахован