Застраховка „Зелена карта”
Пътувай в чужбина винаги със застраховка
Застраховка „Зелена карта”
Какво трябва да знаем
Тази застраховка покрива отговорността на водача на МПС, за нанесените от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица, вследствие на ПТП на територията на страните членки на Международното споразумение "Зелена карта". След приемането на Република България в Европейския съюз този вид застраховка е само анекс към склчючена застраховка "Гражданска отговорност", която вази на територията на всички страни членки на ЕС както и на Швейцария, Лихтенщайн, Исландия и Норвегия.
 • При настъпване на застрахователно събитие - отговорността се свежда до задължителния минимален лимит за страната, където е настъпило произшествието.
 • Този вид застраховки не покрива щети по МПС-то причинило ПТП
"Зелена карта" е задължителна за следните държави:
 • Албания
 • Андора
 • Беларус
 • Босна и Херциговина
 • Украйна
 • Хърватска
 • Израел
 • Иран
 • Мароко
 • Молдова
 • Македония
 • Сърбия
 • Тунис
 • Турция
 • Черна Гора
Контакт:
BG-Insurance.com • Сравни цената на отделните застраховки
 • Провери дали си достатъчно застрахован