Застраховки за селското стопанство
Винаги е добре да имаш на своя страна добра застраховка
Застраховки за селското стопанство
Какво трябва да знаем
Селскостопанските застраховки поапдат в три основни категории
 • Застраховка на съзтезателни коне, коне за разплод и за любителска езда
 • Застраховка на земеделски култури
 • Застраховка на селскостопански животни
Застраховка на съзтезателни коне, коне за разплод и за любителска езда
Високата стойост на този вид животни наложи на пазара застраховането им срещу смърт или принудително умъртвяване при редица рискове като:
 • Съзтезателни травми
 • ПТП при транспорт на съзтезателните коне
 • Злополуки
 • Пожар и природни бедствия
 • Съзтезателни травми
 • Ветеринарни мероприятия
 • Някой заболявания и вътрешни разкъсвания
Застраховат се
 • Съзтезателни коне със редовна регистрация в Българската Федеразия по Конен Спорт
 • Коне за разплод
 • Учебни коне
 • Коне за лчбителска езда
Застраховка на земеделски култури
С тази застраховка можете да гарантирате свойте приходи от земеделски дейности ако реколтата ви попада в следните категории:
 • Реколтата от земеделски култури
 • Етеричномаслени култури
 • Трайни насаждения в плододаваща възраст
 • Всички видове зеленчуци
,незвисиом дали се отглеждат на открито или в парници.
Рисковете които се покриват са предимно от:
 • Градушка
 • Буря и/или наводнение
 • Слана и/или измръзване
 • Пожар на корен

Застраховане на земеделски култури срещу загуба на реколтата от следните застрахователни събития не винаги е възможно:
 • Суша
 • Боелсти
 • Химикали и препарати
 • Инсекти, диви животни и птици
Застраховка на селскостопански животни
Застраховката е предназначена за хора занимаващи се с животновъдство и покрива риска от:
 • Смърт на животните в следстив на пожар
 • Смърт на животните в следствие на бедствия
 • Унищожаване на животните по необходимост
на
 • Риби
 • Птици
 • Животни
 • Пчели
Застраховката позволява, в зависимост от условията на застрахователя, застраховане на животните в група или поотедлно като при желание покритието може да разшири и за случаите на злополука и заболявания.
Контакт:
BG-Insurance.com • Сравни цената на отделните застраховки
 • Провери дали си достатъчно застрахован