Застраховка „Имущество”
Бъди прагматичен и не оставяй случайността да те изненада
Застраховка „Имущество”
Какво трябва да знаем
Застраховката "Имущество" се отличава както с едно от най-широките покрития на пазара така и с ниските си годишни премии за всеки покрит риск и предлага сравнитлено висока гъвкавост при избора на покритията.
Тази застраховка е специално разработена с цел осигуряване на пълно или частично покритие на недвижимо имущество като
 • Жилищни сгради
 • Вилни сгради
 • Гаражи и работилници
 • Градински постройки
 • Хотели
както и домашно имущества:
 • общо обзавеждане
 • лични вещи и ценности(включително и скъпи дрехи)
 • бяла техника
 • аудио визуални уреди
 • стопанско имущество
Разнообразието в тази гтупа е голямо и повечето застрахователите си имат свои разновидности, но като цяло можеме да ги разделима на следните основни групи
 • Застраховка "Домашно имущество"
 • Застраховка "Имущество Хотел"
 • Застраховка "Имущество" за Офиси и търговски обекти
 • Индустриален пожар и други щети на имущество
 • Кражба чрез взлом, въоръжен грабеж, вандализъм
 • Застраховка "Електронно оборудване"
Покрития на застраховката в зависимост от типа и застрахователното събитие
 • Вие сте работодател и държите на сигурността на поверения ви екип
 • Пожар, мълния, експлозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети
 • Аварии
 • Кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство, грабеж, вандализъм
 • Природни бедствия и Земетресение
 • Загуба на доход от наем; разходи за алтернативно настаняване; разходи за разчистване на развалини и останки
Контакт:
BG-Insurance.com • Сравни цената на отделните застраховки
 • Провери дали си достатъчно застрахован