Застраховка „Гражданска отговорност”
Задължителна за всички водачи на МПС
Застраховка „Гражданска отговорност”
Какво трябва да знаем
Този вид застраховки покрива отговорността на собствениците както и на водачите на МПС за причинени от тях телесни увреждания и/или материални щети и/или смърт на трети лица, за които те носят отговорност съгласно действащото законодателство на Република България.
Най-важното
 • Застраховката се сключва за минимален период от една година
 • За пътуване в държави извън ЕС, за застрахованото МПС трябва да сключи допълнителен анекс наречен "Зелене карта" като цената на допълнението варира мчжду 1 и 10 лева, в зависимост от застрахователя
 • Възможни са две тарифи:
  -за МПС които няма да напускат територията на Република България
  -за МПС които ще пътуват извън пределите на страната но няма да напускат границите на ЕС
 • природни бедствия
 • пътно-транспортно произшествие и други неизключени събития довели до частична повреда или пълна загуба на автомобила
Лимити
Съответните лимитите на отговорност са еднакви за всички застрахователни компании, регламентирано със закон, и са както следва
За събития настъпили на територията на Република България:
 • При едно пострадало лице – 700 000 лева
 • При две или повече пострадали лица – 1 000 000 лева
 • за вреди на имущество за всяко събитие – 200 000 лева

  • За събития настъпили на територията на държава членка на Европейския Съюз:
   • При едно пострадало лице – 700 000 лева
   • При две или повече пострадали лица – 1 000 000 лева
   • за вреди на имущество за всяко събитие – 200 000 лева
"Злополука на местата в МПС"
 • Застраховката е доброволна
 • Осигурява застрахователно покритие на всички пътници в МПС в случай на събитие довело до трайна загуба на трудоспособност или смърт вследствие злополука, като пътниците са застраховани от момента на качване в МПС
Застраховка "Злополука на пътниците в обществения транспорт"
 • Застраховката е задължителна и регламентирана със Закона за застраховането (чл. 77, ал. 1, т. 2) и Наредбата на МС за задължителното застраховане. Задължителна е за всички МПС които извършват обществени услуги като:
  -таксиметрови автомобили;
  -релсови превозни средства,тролейбуси и автобуси;
  -въздухоплавателни средства;
  -всички видове плавателни съдове
  -ски съоражения.
Контакт:
BG-Insurance.com • Сравни цената на отделните застраховки
 • Провери дали си достатъчно застрахован