Застраховка „Кораби и самолети”
Застраховай предмета на твоя бизнес или хоби
Застраховка „Кораби и самолети”
Какво трябва да знаем
Тази застраховката се отнася в две подкатегории
 • Застраховка на плавателни съдове
 • Застраховка на летателни апарати
Застраховка на летателни апарати
Обект на тази застраховка може да бъде един или няколко от следните средства за транспорт или спорт
 • Моторни и безмоторни самолети
 • Хеликоптери
 • Летателни Балони
 • Делтапланери и други средства за летене
В групата на рискове които покрива застраховката попадат предимно следните събития:
 • Всички рискове, възникнали по време на излитането, полета и приземяването на летателния апарат
 • Извънредни рискове
Застраховка на плавателни съдове
Обект на тази застраховка може да бъде един или няколко от следните средства за транспорт или спорт
 • Всички плавателни съдове
 • Докове
 • Платформи
 • Шлепове
 • Фериботи
В групата на рискове които покрива застраховката попадат предимно следните събития:
 • Каско пълна и/или частична загуба
 • Война и стачки
 • Авария спасяване
Контакт:
BG-Insurance.com • Сравни цената на отделните застраховки
 • Провери дали си достатъчно застрахован