Застраховка „Строителни рискове”
Винаги е добре да имаш на своя страна добра застраховка
Застраховка „Строителни рискове”
Предмет на застраховката
В това множество се включват
 • Обекта и неговата строителна площадка
 • Строителни материали
 • Технологично оборудване
 • Гражданската отговорност на изпълнителя
Основни рискове които покрива застраховката
Застраховката поема всички рискове при унищожаване или дефект на застрахования обект или имущество, както и вреди причинени на треи лица. Към допълнителните рисков за които застраховката може да бъде сключена спадат:
 • Вреди от земетресение
 • Вреди от стачки
 • Вибрации
 • Гаранционно обслужване
 • Повреди нанесени на кумунални инфраструктури
За кого е тази застраховка
 • Ивеститори
 • Предприемачи
 • Изпълнители и подизпълнители
на всякакви битови или промишлени обекти.
Застраховки от тази категория се предлагат от следните фирми
Контакт:
BG-Insurance.com • Сравни цената на отделните застраховки
 • Провери дали си достатъчно застрахован