Застраховка „Живот”
Осигури бъдешето
Застраховка „Живот”
Какво трябва да знаем
Финансова сигурност и спокойно бъдеще за Вас и за Вашето семейство.
Най-важното
 • Застраховката е доброволна
 • Този вид застраховки се изискват от някои банки при зачвка за отпускане на кредити
 • В тази категория попадат следните видове застраховки, които се предлагат на застрахователния пазар в техните разновидности
  -Смесени застраховки "Живот"
  -Пенсионни застраховки
  -Детски и женитбени застраховки
  -Рискови застраховки "Живот"
Смесени застраховки "Живот"
 • Спестовна застраховка "Живот" с допълнителни покрития по избор
 • Семейна спестовна застраховка "Живот"
 • Спестовна застраховка „Живот” за стипендия.
Пенсионни застраховки
 • Пенсионна застраховка с еднократна премия с наследяване на пенсия;
 • Пенсионна застраховка с еднократна премия без онаследяване
 • Пенсионна застраховка с разсрочено плащане на вноските и с наследяване на цяла пенсия
 • Пенсионна застраховка с разсрочено плащане на вноските, без онаследяване
Детски и женитбени застраховки
 • Целта на този застрахователен продукт е да осигурите на вашето дете нужната финансова подкрепа в наложими моменти
 • Условията на застрахователите при този вид застраховки позволчват голяма степен на флексибилитет като в зависимост от вашите желания и възможност можете да промените лесно срока, застрахователната сума или тарифата
Контакт:
BG-Insurance.com • Сравни цената на отделните застраховки
 • Провери дали си достатъчно застрахован